Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2019-2020

19/06/2020 04:37 PM


Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2019-2020.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm