Thông báo số 67-TB/HVCTKV I về việc điều chỉnh thời gian nhập học và kế hoạch học tập lớp Cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế tuyển sinh tháng 12/2019

10/02/2020 01:50 PM


Thông báo số 67-TB/HVCTKV I ngày 10/02/2020 về việc điều chỉnh thời gian nhập học và kế hoạch học tập lớp Cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế tuyển sinh tháng 12/2019.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm