Thông báo số 61-TB/HVCTKV I về việc thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV)

05/02/2020 07:56 AM


Thông báo số 61-TB/HVCTKV I ngày 04/2/2020 về việc thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

File đính kèm

Văn phòng

Nội dung trong tệp đính kèm