Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang, khóa học 2018-2020

07/01/2020 04:03 PM


Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang, khóa học 2018-2020.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm