Kế hoạch số 521-KH/HVCTKV I về giảng dạy và học tập lớp CCLLCT hệ không tập trung Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, khóa học 2019-2021

13/08/2019 03:15 PM


Kế hoạch số 521-KH/HVCTKV I ngày 13/8/2019 về giảng dạy và học tập lớp CCLLCT hệ không tập trung Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, khóa học 2019-2021.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm