Kế hoạch số 515-KH/HVCTKV I về tổ chức Lễ khai giảng lớp Hoàn chỉnh kiến thức chương trình Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung A1-19, A2-19, khóa học 2019-2020

09/08/2019 05:26 PM


Kế hoạch số 515-KH/HVCTKV I ngày 09/8/2019 về tổ chức Lễ khai giảng lớp Hoàn chỉnh kiến thức chương trình Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung A1-19, A2-19, khóa học 2019-2020.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm