Công văn số 793-CV/HVCTKV I về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Lạng Sơn, khóa 2017-2019

28/06/2019 05:50 PM


Công văn số 793-CV/HVCTKV I ngày 28/6/2019 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Lạng Sơn, khóa 2017-2019.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm