Công văn số 746-CV/HVCTKV I về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hưng Yên, khóa 2017-2019

18/06/2019 02:22 PM


Công văn số 746-CV/HVCTKV I ngày 18/6/2019 về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hưng Yên, khóa 2017-2019.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm