Công văn số 505-CV/HVCTKV I về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Ninh Bình, khóa học 2017-2019

14/05/2019 12:23 PM


Công văn số 505-CV/HVCTKV I ngày 14/5/2019 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Ninh Bình, khóa học 2017-2019.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm