Thông báo số 249-TB/HVCTKV I về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị A2 hệ không tập trung, khóa học 2018-2019

12/04/2019 09:16 AM


Thông báo số 249-TB/HVCTKV I ngày 11/4/2019 về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị A2 hệ không tập trung, khóa học 2018-2019.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm