Công văn số 312-CV/HVCTKV I về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Phú Thọ, khóa học 2017-2019

12/04/2019 09:08 AM


Công văn số 312-CV/HVCTKV I ngày 11/4/2019 về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Phú Thọ, khóa học 2017-2019.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm