Thông báo số 670-TB/HVCTKV I ngày 30/9/2020 về thời gian tập luyện thể dục thể thao tại khu thể chất của Học viện Chính trị khu vực I.

Kế hoạch số 635-KH/HVCTKV I ngày 21/9/2020 về việc tổ chức các hoạt động Văn nghệ - Thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020.

Thông báo số 622-TB/HVCTKV I ngày 16/9/2020 về việc tăng cường sử dụng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ, viên chức, người lao động và học viên.

Thông báo số 482-TB/HVCTKV I ngày 27/7/2020 về việc nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Thông báo số 455-TB/HVCTKV I ngày 08/7/2020 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý năm 2020.

Thông báo số 392-TB/HVCTKV I ngày 04/6/2020 về kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020.

Quyết định số 724-QĐ/HVCTKV I ngày 04/6/2020 về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020.

  • Đang truy cập:40
  • Hôm nay: 887
  • Tháng hiện tại: 50432
  • Tổng lượt truy cập: 348713
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970