Thông báo số 622-TB/HVCTKV I ngày 16/9/2020 về việc tăng cường sử dụng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ, viên chức, người lao động và học viên.

Thông báo số 482-TB/HVCTKV I ngày 27/7/2020 về việc nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Thông báo số 455-TB/HVCTKV I ngày 08/7/2020 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý năm 2020.

Thông báo số 392-TB/HVCTKV I ngày 04/6/2020 về kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020.

Quyết định số 724-QĐ/HVCTKV I ngày 04/6/2020 về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020.

Quyết định số 700-QĐ/HVCTKV I ngày 29/5/2020 về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I.

Thông báo số 339-TB/HVCTKV I ngày 25/5/2020 về danh sách thí sinh có điểm thi thực hành giảng vòng 2 đạt theo chỉ tiêu.

Thông báo số 327-TB/HVCTKV I ngày 19/5/2020 về việc điều chỉnh thời gian, địa điểm thi thực hành giảng kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020.

  • Đang truy cập:18
  • Hôm nay: 801
  • Tháng hiện tại: 80082
  • Tổng lượt truy cập: 166948
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970