Ý kiến đóng góp của các đơn vị, thành viên Ban soạn thảo được thể hiện bằng văn bản và gửi qua tài khoản của các đồng chí trong Ban Giám đốc...

Thực hiện Công văn số 1006/PCCC-P6, ngàu 31 tháng 5 năm 2013 của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy...

Thực hiện kế hoạch hoạt động quý 2 năm 2014, Ban Nữ công Học viện đề nghị các Tổ nữ công...

Với mục đích nâng cao kỹ năng quản lý, xây dựng và soạn thảo văn bản cho cán bộ lãnh đạo quản lý...

Thực hiện chủ trương hiện đại hóa cơ sở vật chất, đổi mới công tác quản lý hành chính của Học viện...

Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10-6-2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra...

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐTNHV của Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức ...

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐTNHV của Đoàn Thanh niên Học viện...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970