Danh sách phải có đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của các cháu, họ tên bố (mẹ). Cháu nào có cả bố và mẹ công tác tại Học viện ...

Giám đốc Học viện yêu cầu phòng Hành chính phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán cho việc trang trí khánh tiết...

Các đơn vị có thể truy cứu và tải về các tài liệu, văn bản cần thiết tại địa chỉ website của Học viện: www.hcma1.vn, Mục Kế hoạch tài chính....

Tất cả cán bộ, viên chức (kể cả giảng viên kiêm giảng, mời giảng) và học viên thực hiện nghiêm túc quy định đeo thẻ khi trong giờ làm việc và khi ra vào cơ quan...

Thông báo số 2593/TB-HVCTKV I ngày 09/11/2015 về việc tăng cường tiết kiệm điện, nước của Học viện...

Thông báo kế hoạch tổ chức Chương trình Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ ngày 8/3/2016

Ban Nữ công Học viện Chính trị khu vực I triển khai thực hiện bình xét các danh hiệu thi đua...

Ban Nữ công - Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I thông báo về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2015...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970