Thông báo số 1616-TB/HVCTKV I phân công nhiệm vụ các đơn vị phục vụ Lớp Bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc Bộ Nội vụ Lào

13/11/2023 05:57 PM


Thông báo số 1616-TB/HVCTKV I phân công nhiệm vụ các đơn vị phục vụ Lớp Bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc Bộ Nội vụ Lào

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970