Thông báo về việc lập danh sách các cháu con cán bộ viên chức Học viện nhận quà nhân ngày 01/6/2014

10/06/2014 07:39 AM


Thực hiện kế hoạch hoạt động quý 2 năm 2014, Ban Nữ công Học viện đề nghị các Tổ nữ công...

CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

BAN NỮ CÔNG

***

 

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2014

 

THÔNG BÁO

 

Kính gửi:    - Các Tổ nữ công trực thuộc tại Học viện.

- Công đoàn bộ phận Đội xe. 

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động quý 2 năm 2014, Ban Nữ công Học viện đề nghị các Tổ nữ công và Công đoàn bộ phận Đội xe các nội dung sau đây:

1. Gửi danh sách các cháu con cán bộ, viên chức trong đơn vị, sinh từ năm 1999 trở lại (từ 15 tuổi trở xuống) để nhận quà của Học viện nhân ngày 1/6.

Danh sách phải có đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của các cháu, họ tên bố (mẹ). Cháu nào có cả bố và mẹ công tác tại Học viện sẽ chỉ đưa vào danh sách của đơn vị nơi mẹ công tác.

- Thời gian: chậm nhất là 11h00 ngày 27/5/2014.

- Nơi nhận: đ/c Nguyễn Thu Mai, Trung tâm Khảo thí.

2. Gửi danh sách các cháu con cán bộ, viên chức trong đơn vị, là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến và đạt giải học sinh giỏi cấp Thành phố, cấp quốc gia trở lên từ lớp 1 đến lớp 12 để nhận phần thưởng của Học viện.

Đồng chí Tổ trưởng nữ công phối hợp với công đoàn bộ phận kiểm tra giấy khen của các cháu trong đơn vị.

Danh sách phải có đầy đủ họ tên học sinh, họ tên bố (mẹ), tên lớp, trường, danh hiệu học tập. Cháu nào có cả bố và mẹ công tác tại Học viện sẽ chỉ đưa vào danh sách của đơn vị nơi mẹ công tác.

- Thời gian: chậm nhất là ngày 2/6/2014.

- Nơi nhận: đ/c Nguyễn Thu Mai, Trung tâm Khảo thí.

Kính đề nghị các đơn vị thực hiện đúng kế hoạch.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Ban nữ công.

TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG

 


Đã ký

 

Trần Thị Minh Ngọc

 

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970