Thông báo về việc triệu tập đoàn viên dự thi tìm hiểu 6 Bài học Lý luận chính trị

29/05/2014 02:22 AM


Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐTNHV của Đoàn Thanh niên Học viện...

ĐOÀN TNCS HỌC VIỆN CT-HCQG HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TNCS HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH KV1

***

Số: 11 TB/BCH

 

 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 3  năm 2014

THÔNG BÁO

“V/v triệu tập đoàn viên dự thi tìm hiểu 6 Bài học Lý luận chính trị”

----------------------------------

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐTNHV của Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc Triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị (sửa đổi, bổ sung) trong thanh niên, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện triệu tập các đồng chí đoàn viên trong đơn vị (có danh sách kèm theo) tham dự cuộc thi trắc nghiệm về “6 bài lý luận chính trị dành cho thanh niên” như sau:

1. Hình thức, nội dung thi

        - Hình thức thi: trắc nghiệm trên máy tính, trên hệ thống thi trắc nghiệm của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

        - Nội dung thi: 6 bài học Lý luận chính trị dành cho thanh niên. Đoàn viên có thể lấy tài liệu ôn thi từ một trong các nguồn sau:

        + Truy cập và tải tài liệu tại website Học viện trung tâm: http://npa.org.vn, vào mục Công tác Đảng, Đoàn thể.

        +  Truy cập và tải tài liệu tại group Đoàn Thanh niên Học viện CT-HC KVI trên facebook.

2. Thời gian:

        - Thời gian tập trung: 14h00’ ngày 21/3/2014 (Thứ Sáu);

        - Thời gian làm bài: 600 giây (10 phút)

3. Địa điểm: Phòng máy tính - Phòng công nghệ thông tin, Học viện Chính trị khu vực I, 15 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đề nghị các đồng chí đoàn viên có tên trong danh sách triệu tập tham gia đầy đủ, nghiêm túc. (Ban chấp hành sẽ tiến hành điểm danh và coi đây là căn cứ để xếp loại đoàn viên, bồi dưỡng phát triển Đảng). Xin trân trọng cảm ơn.

                                        

TM. BCH ĐOÀN TN HỌC VIỆN

BÍ THƯ

 

Đã ký

 

Lê Sỹ Thọ

Nội dung 6 bài học Lý luận chính trị dành cho thanh niên:

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970