Thông báo về việc tổ chức hoạt động nhân ngày 08/3/2014

03/03/2014 12:42 AM


Thực hiện kế hoạch hoạt động quý I năm 2014, Ban Nữ công Học viện thông báo triển khai các hoạt động...

CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

BAN NỮ CÔNG

***

 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2014

 

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức các hoạt động nhân ngày 08/3/2014)

---------------------------------

 Kính gửi:    - Các tổ nữ công thuộc Học viện Chính trị khu vực I

Thực hiện kế hoạch hoạt động quý I năm 2014, Ban Nữ công Học viện thông báo triển khai các hoạt động sau:

1. Tổ chức đoàn đại biểu đi dự Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

- Thời gian: sáng ngày 06/3/2014 (xe xuất phát lúc 7h15 tại Học viện)

- Số lượng đại biểu: 20% tổng số cán bộ, viên chức nữ của đơn vị

2. Tổ chức đoàn đi nghiên cứu thực tế nhân ngày 08/3/2014

- Địa điểm: Tỉnh Bắc Giang.

- Thời gian: ngày 07/3/2014 (có lịch trình kèm theo).

- Thành phần:

+ Khách mời: Đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội Cựu chiến binh.

+ Toàn thể nữ cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện.

Đề nghị các tổ nữ công gửi danh sách các chị em tham gia 02 hoạt động  trên tới đ/c Nguyễn Thị Hoa, ban Tổ chức - Cán bộ trước 11h ngày 4/3/2013.

Kính đề nghị các tổ nữ công thực hiện đúng kế hoạch.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Ban nữ công.

TM. BAN NỮ CÔNG

PHÓ BAN

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Lịch trình thực tế ngày 08/3/2014: 

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970