Thông báo số 221-TB/HVCTQG ngày 27/3/2020 về các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển dụng

Thông báo số 202/HVCTKVI ngày 25/3/2020 về kết luận cuộc họp của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I tại cuộc họp trực tuyến về giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm hiện nay.

Thông báo số 185-TB/HVCTKV I ngày 08/3/2020 về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 gây ra.

Hướng dẫn số 107-HD/HVCTKV I về truy cập và khai thác thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I.

Quyết định số 190-QĐ/HVCTKV I ngày 14/02/2020 về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I.

Thông báo số 863-TB/HVCTKV I ngày 20/12/2019 về tiêu chuẩn và điều kiện đối với giảng viên thỉnh giảng hệ Cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng ở Học viện Chính trị khu vực I.

Công văn số 1112-CV/HVCTKV I ngày 15/10/2019 về việc mạo danh cán bộ của Học viện Chính trị khu vực I để kêu gọi tài trợ.

  • Đang truy cập:19
  • Hôm nay: 120
  • Tháng hiện tại: 40427
  • Tổng lượt truy cập: 442950
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970