Thông báo số 291-TB/HVCTKV I ngày 04/5/2019 về tuyển dụng nhân sự năm 2019.

Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Thư kêu gọi ủng hộ chương trình hoạt động thiện nguyện tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Thông báo số 46-TB/HVCTKV I ngày 15/01/2019 về thể thức đăng bài Tạp chí Giáo dục lý luận.

Quyết định số 1869/QĐ-HVCTKV I trao thưởng Hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 gắn với Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống Học viện

Thông báo số 1043/TB-HVCTKV I ngày 01/11/2018 về việc sắp xếp vị trí đỗ xe ô tô của cán bộ, viên chức, người lao động và học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị không tập trung, các lớp sau đại ...

Kế hoạch số 832/KH-HVCTKV I tổ chức hoạt động Văn nghệ - Thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 gắn với kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện

Thông báo số 777/TB-HVCTKV I về việc quản lý, sử dụng khu luyện tập thể thao

Quyết định số 145-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  • Đang truy cập:18
  • Hôm nay: 128
  • Tháng hiện tại: 16306
  • Tổng lượt truy cập: 95649
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970