Công văn số 1112-CV/HVCTKV I ngày 15/10/2019 về việc mạo danh cán bộ của Học viện Chính trị khu vực I để kêu gọi tài trợ.

Thông báo số 667-TB/HVCTKV I ngày 02/10/2019 về Kế hoạch tổ chức giải cầu lông chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2019.

Thông báo số 662-TB/HVCTKV I ngày 30/9/2019 về việc xử lý văn bản đúng thẩm quyền và phân loại văn bản trước khi trình Ban Giám đốc ký duyệt.

Thông báo số 644-TB/HVCTKV I ngày 20/9/2019 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý tài sản năm 2019.

Thư cảm ơn về việc ủng hộ tôn tạo, chỉnh trang Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kế hoạch số 976-KH/HVCTKV I ngày 11/9/2019 về tuyển dụng viên chức Học viện Chính trị khu vực I năm 2019

Thông báo số 552-TB/HVCTKV I ngày 19/8/2019 về phân công viết bài trên Tạp chí Giáo dục lý luận.

Thông báo số 430-TB/HVCTKVI về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý 02 xe ô tô năm 2019

  • Đang truy cập:31
  • Hôm nay: 448
  • Tháng hiện tại: 7347
  • Tổng lượt truy cập: 291556
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970