Một số bài học trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

09/01/2019 10:29 AM


Bài viết tập trung làm rõ một số bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần tạo nên kết quả trên là vai trò của công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện “Nghị quyết về tam nông”.

File đính kèm

Nguyễn Bá Quân - Phạm Thanh Hà

Nội dung trong tệp đính kèm
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970