Phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

09/01/2019 10:25 AM


Bài viết phân tích quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên cơ sở đó, bài viết đánh giá những cơ hội, thách thức đối với từng lĩnh vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng ở Việt Nam, chỉ ra phương hướng vận dụng các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay.

File đính kèm

Yên Ngọc Trung - Lê Thị Hằng

Nội dung trong tệp đính kèm
  • Đang truy cập:58
  • Hôm nay: 1391
  • Tháng hiện tại: 13003
  • Tổng lượt truy cập: 10555
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970