Giám đốc Học viện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến thực hiện nhiệm ...

Quyết định số 315/QĐ-BTC ngày 13/02/2015 quyết định về công bố thủ tục hành chính về thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước...

Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2004 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước...

Để tạo thuận lợi và tăng tính thống nhất và cập nhật trong việc sử dụng các biểu mẫu chứng từ thanh quyết toán tài chính của các đơn vị trong Học viện...

Phòng Kế hoạch - Tài vụ là đơn vị thuộc Học viện có chức năng tham mưu phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970