Học viện Chính trị khu vực I xin thông báo tới các đơn vị ký kết hợp đồng mở lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung về việc phối hợp thực hiện thanh toán...

Đồng ý chi hỗ trợ tiền tự túc phương tiện và tiền ăn cho giảng viên mời ngoài tham gia giảng chuyên đề thuộc khối kiến thức thứ tư chương trình Cao cấp lý luận Chính trị...

Giảng viên được mời giảng dạy các chuyên đề được chi trả theo bảng đơn giá thỉnh giảng...

  • Đang truy cập:14
  • Hôm nay: 1141
  • Tháng hiện tại: 39527
  • Tổng lượt truy cập: 453758
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970