Nghị định này quy định về thanh toán bằng tiền mặt và quản lý nhà nước về thanh toán bằng tiền mặt trong một số giao dịch thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam...

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về công khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Quy định mức thu học phí đối với hệ đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 3 của Học viện Chính trị khu vực I năm học 2014-2015 (lớp có quy mô 30 học viên trở lên)...

Sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả vật tư, tài sản, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm, điện, nước, xăng dầu; chi tiếp khách và các khoản chi hành chính khác.

Phần chi sinh hoạt phí cho lưu học sinh bao gồm: tiền ăn, tiêu vặt, trang phục cá nhân, chi phí đi lại hàng ngày và chi tài liệu phục vụ học tập được cấp hàng tháng, theo các mức sau...

Theo đề nghị của Ban Tổ chức - Cán bộ và Phòng Tài vụ, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I thông báo tới các đơn vị trong Học viện về việc thực hiện thanh toán, kê khai làm thêm giờ ...

Giám đốc Học viện đề nghị các đơn vị nộp danh sách cán bộ, viên chức đang công tác tại đơn vị, bao gồm cả các cán bộ hợp đồng khoán gọn. Mỗi cán bộ, viên chức nộp 01 bản phô tô chứng minh thư nhân ...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970