Quyết định số 4155-QĐ/HVCTKV I công bố công khai điều chỉnh dự toán, thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Học viện Chính trị khu vực I

Quyết định số 4154-QĐ/HVCTKV I công khai tình hình dự toán quý I năm 2023 của Học viện Chính trị khu vực I

Quyết định số 518-QĐ/HVCTKV I ngày 13/4/2021 về việc công khai tình hình thực hiện dự toán quý I/2021 của Học viện Chính trị khu vực I.

Công văn số 148-CV/HVCTKV I ngày 11/3/2021 về việc thực hiện chế độ cho giảng viên, báo cáo viên mời giảng các chuyên đề ngoại khóa, chương trình Cao cấp lý luận chính trị.

Bảng phân công nhiệm vụ cán bộ Ban Kế hoạch - Tài chính.

Thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước và Học viện về mục tiêu đảm bảo thực hiện kế hoạch, thu, chi tài chính năm 2015...

Thông báo số 769/TB-HVCTKVI về việc thu kinh phí đào tạo lớp CCLLCT hệ không tập trung Tổng công ty III, khóa học 2017-2019

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970