Công văn số 148-CV/HVCTKV I ngày 11/3/2021 về việc thực hiện chế độ cho giảng viên, báo cáo viên mời giảng các chuyên đề ngoại khóa, chương trình Cao cấp lý luận chính trị.

Bảng phân công nhiệm vụ cán bộ Ban Kế hoạch - Tài chính.

Thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước và Học viện về mục tiêu đảm bảo thực hiện kế hoạch, thu, chi tài chính năm 2015...

Thông báo số 769/TB-HVCTKVI về việc thu kinh phí đào tạo lớp CCLLCT hệ không tập trung Tổng công ty III, khóa học 2017-2019

Thông báo số 745/TB-HVCTKVI về việc thu kinh phí đào tạo lớp CCLLCT hệ không tập trung Tổng công ty II, khóa học 2017-2019

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản-Sở Tư pháp thành phố Hà Nội ban hành Nội qui cuộc bán đấu giá tài sản thanh lý 05 chiếc xe ô tô cũ đã qua sử dụng/

Thông báo số 746/TB-HVCTKVI về việc thu kinh phí đào tạo lớp CCLLCT hệ không tập trung Bộ Tài chính, khóa học 2017-2019

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 2040
  • Tháng hiện tại: 26535
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970