Chào cờ, phổ biến Nghị quyết tháng 2 năm 2023

06/02/2023 11:08 PM


Sáng 06/02/2023, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức chương trình Chào cờ, phổ biến Nghị quyết tháng 02 năm 2023. PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu

 

TS Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ phổ biến Hướng dẫn

 

Tại Hội nghị, TS Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ triển khai phổ biến Hướng dẫn số 04-HD/BTG ngày 10/01/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023. Hướng dẫn tập trung vào các nội dung: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII của Đảng, Nghị quyết của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; Thông tin những vấn đề lý luận và thực tiễn mới; Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngoài ra, nội dung Hướng dẫn đề cập đến công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Công tác giáo dục lý luận chính trị; Công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Giao ban, tập huấn công tác lý luận chính trị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã triển khai Nghị quyết của Đảng ủy và giao ban, đối thoại với cán bộ viên chức, người lao động. Để tổ chức tốt chương trình Kỷ niệm 70 ngày Truyền thống Học viện, Đồng chí đề nghị Văn phòng phối hợp các đơn vị thực hiện tốt công tác chỉnh trang phòng truyền thống, bổ sung tư liệu; xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm và các hoạt động giáo dục truyền thống, lịch sử đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Triển khai nhiệm vụ tháng 02/2023, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị: Các chi bộ triển khai Thông báo Kết luận của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại cuộc họp giao ban tuần tháng 02/2023; Tiếp tục rà soát, điều chỉnh hoàn thiện đề cương bài giảng, thẩm định ngân hàng câu hỏi thi tự luận đề mở được sử dụng tài liệu chương trình Cao cấp lý luận chính trị; Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, giới thiệu sách gắn với nội dung bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng; Triển khai cuộc thi “tự phê bình” của các chi bộ; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Học viện; Tổ chức sắp xếp viên chức, người lao động theo quyết định giao biên chế giai đoạn 2023-2026; Triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ năm 2023; Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi năm 2023; Triển khai kế hoạch thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970