Hội nghị sinh hoạt chính trị 'Nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí MInh trong tình hình mới"

20/05/2022 08:58 AM


Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐU của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I, sáng 19/5/2022, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị với nội dung: “Nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, giảng viên Học viện chính trị khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện. Hội nghị được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

 

Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên là một trong những yếu tố quan trọng hình thành bản lĩnh chính trị của Đảng. Vì vậy, Đảng đều luôn coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên - nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng.

Với ý nghĩa, tầm quan trọng trong nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, giảng viên, Hội nghị đã tiến hành thảo luận nhóm xoay quanh những nội dung được đưa ra, đó là “Bản lĩnh chính trị của giảng viên Học viện chính trị khu vực I được cấu thành bởi những yếu tố nào”;Trong những yếu tố cấu thành bản lĩnh chính trị của giảng viên Học viện Chính trị khu vực I thì yếu tố nào được giữ vững, cần phát huy; yếu tố nào còn non kém, biểu hiện của sự non kém đó như thế nào? nguyên nhân của sự non kém đó là gì? và giải pháp nào để nâng cao bản lĩnh chính trị của giảng viên Học viện Chính trị khu vực I, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ hiện nay?”.

Với những nội dung được đồng chí Chủ trì Hội nghị đưa ra, Hội nghị đã tập trung thảo luận với nhiều ý kiến tham góp nhằm làm rõ, sâu sắc thêm bản lĩnh chính trị của đội ngũ giảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Học viện chính trị khu vực I. Các nhóm thảo luận cho rằng, bản lĩnh chính trị của cán bộ, giảng viên được thể hiện ở sự vững vàng trong lập trường, tư tưởng chính trị, năng lực, phẩm chất, đạo đức lối sống, vấn đề nêu gương; kiên định và nhạy cảm trước những biến động chính trị - xã hội; có thái độ độc lập, xử lý mềm dẻo, linh hoạt các tình huống phức tạp; có ý chí và khả năng đấu tranh với cái xấu, tiêu cực, sự nhạy cảm với cái mới và khả năng tự đổi mới...

 

Đại biểu tham dự Hội nghị

 

Bên cạnh việc chỉ ra những yếu tố tạo nên bản lĩnh chính trị, các nhóm thảo luận cũng chỉ ra rằng, để tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, giảng viên, đặc  biệt là đội ngũ giảng viên cần rèn luyện bản lĩnh nâng cao năng lực chuyên môn trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cần có nhiều đổi mới, sáng tạo, đột phá để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc nêu gương trong cán bộ, đảng viên và học viên đang học tập, làm việc trong môi trường Học viện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh, việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, có vai trò vô cùng quan trọng trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, giảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm nâng cao chất lượng năng lực chuyên môn, đổi mới tư duy sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Đồng chí cũng đề nghị, mỗi cán bộ, giảng viên không ngừng tự học tập, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tập trung nghiên cứu cuốn sách “Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học”, đây là phương thức chủ yếu để cán bộ, giảng viên nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực và vận dụng vào trong thực hiện nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970