Hội nghị phổ biến Nghị quyết tháng 9/2021

06/09/2021 08:01 PM


Sáng 06/9/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết tháng 9/2021. Hội nghị được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị; các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

 

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN NGHỊ QUYẾT THÁNG 9/2021

 

Sáng 06/9/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết tháng 9/2021. Hội nghị được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị; các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

 

Tại Hội nghị, TS. Vũ Ngọc Hà, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật đã phổ biến Luật viên chức, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, viên chức, công chức. Đồng chí nhấn mạnh những điểm mới, bổ sung trong Luật sửa đổi và Nghị định 112 của Chính phủ. Ngoài ra, đồng chí cũng đưa ra những kiến nghị với Học viện Chính trị khu vực I về một số các vấn đề: Sớm hoàn thành xây dựng vị trí việc làm và xây dựng khung năng lực, tiêu chí đánh giá; Tăng cường hoạt động nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng; Quan tâm đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo thu nhập cho cán bộ, viên chức; Kịp thời tôn vinh, khen thưởng, công bằng trong đánh giá; Kết hợp linh hoạt các phương pháp kiểm tra, giám sát, phát hiện bất cập về quy định, quy chế để kịp thời sửa đổi, bổ sung.

 

TS. Vũ Ngọc Hà, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật  phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến Luật Viên chức 

 

Thay mặt Ban Tuyên giáo Đảng ủy, PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã phổ biến nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021 - 2025. Thông qua phổ biến hai nội dung này tại Hội nghị, đồng chí cũng mong muốn mỗi cán bộ đảng viên, người lao động của Học viện sẽ thấm nhuần tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh của tập thể, đơn vị; nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; xây dựng văn hóa, phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo vì sự nghiệp đào tạo lý luận chính trị cán bộ cho Đảng và Nhà nước.

 

PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện ]

phổ biến nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng

 

Tiếp tục triển khai phổ biến nội dung Nghị quyết tháng 9 của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã làm rõ thêm một số điểm trong Luật sửa đổi viên chức, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP tới toàn thể cán bộ viên chức, người lao động. Đồng chí cũng đề nghị cán bộ viên chức, người lao động chủ động, đề cao cách trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp; nguyên tắc tận tụy phục vụ nhân dân và tuân thủ quy trình, quy định trong chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử theo tinh thần khát vọng, cống hiến, phụng sự.

 

Về triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2021, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh đề nghị các khoa chuyên môn, đơn vị chức năng tập trung vào những nhiệm vụ sau: (i) Các đơn vị giảng dạy chủ động, chịu trách nhiệm hoàn thành nội dung xây dựng mục tiêu, câu hỏi cốt lõi, đề cương môn học đáp ứng yêu cầu mang bản chất trường Đảng; (ii) Xây dựng ngân hàng đề thi mở nhằm đảm bảo, phù hợp với tình hình điều kiện học tập giảng dạy như hiện nay; (iii) TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện chỉ đạo họp Ban Tổ chức các hệ lớp để nắm bắt tình hình học tập trong điều kiện học tập trực tuyến để có những điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế; chỉ đạo các đơn vị chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ khai giảng năm học mới đối với các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, hệ không tập trung; bế giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2019-2021 thông qua hình thức trực tuyến; (iv) Các đơn vị giảng dạy tổ chức dự giờ đối với giảng viên thông qua hình thức trực tuyến; (v) Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, phân công khối lượng giảng dạy, công tác chấm thi phù hợp với năng lực của mỗi giảng viên; (vi) TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện chỉ đạo thành lập hội đồng tổ chức và thực hiện nghiêm túc việc thông qua gia tăng bài giảng của giảng viên đáp ứng mục tiêu, câu hỏi cốt lõi, đề cương bài giảng đảm bảo chất lượng; (vii) Các đơn vị giảng dạy sẽ tiến hành viết tài liệu phục vụ công tác giảng dạy sau khi ban hành câu hỏi cốt lõi, đề cương môn học; (viii) Đối với công tác nghiên cứu khoa học: Ban quản lý khoa học rà soát lại quy trình nghiệm thu các đề tài cơ sở, tổ chức hội thảo nhằm nâng cao chất lượng các đề tài, hội thảo tại Học viện; tiêu chí khen thưởng, cần đánh giá một cách tổng thể, tập trung vào những công trình, sản phẩm khoa học đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; ban chức năng cần tham mưu triển khai giải quyết phân hóa 3 lớp trong nghiên cứu khoa học để giải quyết các nhiệm vụ ưu tiên trong nghiên cứu khoa học; (ix) Công tác tạp chí và Thông tin khoa học, Ban Tổ chức - Cán bộ tham mưu cho Đảng ủy, ban Giám đốc  sớm hoàn thiện bộ máy hoạt động của Tạp chí giáo dục lý luận để sớm ra mắt Tạp chí thông tin điện tử theo Quyết định của Bộ Thông tin truyền thông; triển khai thảo luận Quy định phát triển văn hóa đọc; (x) Lãnh đạo công tác tổ chức - cán bộ tiếp tục xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý...

 

Ngoài ra các tổ chức Đảng, đoàn thể đề xuất các phương án hoạt động phù hợp với tình hình điều kiện thực tế đảm bảo các hoạt động được diễn ra theo đúng kế hoạch; công tác thanh tra pháp chế tiếp tục tham mưu đề xuất những văn bản liên quan đến chức năng để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ viên chức, người lao động thuộc Học viện. Đối với lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy cần xây dựng nội dung kế hoạch tăng cường bản chất giai cấp công nhân cho Đảng ủy, các chi ủy trong Đảng bộ.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:49
  • Hôm nay: 1437
  • Tháng hiện tại: 13049
  • Tổng lượt truy cập: 10601
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970