Hội nghị phổ biến Nghị quyết tháng 8/2021

02/08/2021 05:59 PM


Sáng 02/8/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết tháng 8/2021. Hội nghị được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị; các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

 

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN NGHỊ QUYẾT THÁNG 8/2021

 

Sáng 02/8/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết tháng 8/2021. Hội nghị được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị; các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

 

Tại Hội nghị PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. PGS.TS. Hoàng Văn Hoan cho biết, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được nhiều học giả, nhà nghiên cứu lý luận, nhà báo, các chính khách trong và ngoài nước đánh giá cao và khẳng định bài viết có ý nghĩa đặc biệt  quan trọng, phản ánh cả tầm tư tưởng, lý luận và thực tiễn; có ý nghĩa khơi dậy tình cảm, khát vọng, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện triển khai các văn bản tại Hội nghị

 

Thay mặt Ban Tuyên giáo Đảng ủy, PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã triển khai, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I; Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII, ...Trong đó, tập trung nhấn mạnh toàn Đảng bộ thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị  của Học viện trong thời gian tới.

 

TS. Vũ Văn Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phổ biến văn bản tại Hội nghị

 

Cũng tại Hội nghị TS. Vũ Văn Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã phổ biến Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thời gian vừa qua. Đồng thời cũng đưa ra 4 quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng bộ trong thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong toàn Đảng bộ.

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện, Hội nghị đã nghe PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đảng bộ Học viện chính trị khu vực I. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị phù hợp với thực tiễn hiện nay, toàn đảng bộ cần kiên định với mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đồng chí cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy chú trọng nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, cụ thể hóa chương trình hành động, học tập nghị quyết; tăng cường giáo dục lịch sử, đạo đức cách mạng cho cán bộ, viên chức, người lao động; tăng cường bản chất giai cấp công nhân cho Đảng ủy, các chi ủy; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo bản chất trường Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác nghiên cứu khoa học cần thiết lập việc nâng cao chất lượng nghiên cứu hoa học và được phân lớp thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu do Ban Giám đốc giao; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, cụ thể hóa việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Học viện, đặc biệt đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 04-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương...

Cùng với triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đảng bộ, việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh đã khái quát lại với 4 nội dung chính đã được đề cập trong bài học chuyên đề, đó là khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc; kiên định với các nguyên tắc; sáng tạo phù hợp với thực tiễn; chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Đồng chí cũng mong muốn để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động cần thấm nhuần tư tưởng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chi ủy, chi bộ cụ thể hóa các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo cấp trên; làm tốt vai trò nêu gương; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ.

Kết luận Hội nghị, GPS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh đề nghị trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Học viện cần chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện làm việc trực tuyến tại nhà để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của Học viện; các đơn vị xây dựng các kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch tổ chức giảng dạy các hệ lớp theo hình thức trực tuyến; cán bộ, giảng viên thuộc các khoa chuyên môn tiếp tục hoàn thiện và gửi bài dự thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo đúng kế hoạch; các khoa chuyên môn tập trung cho việc xây dựng đề cương môn học, câu hỏi cốt lõi. Đồng chí cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy cần định hướng những nội dung trọng tâm triển khai đến các chi ủy chi bộ, đồng thời các chi ủy cập nhật thường xuyên các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo có sự chắt lọc, cụ thể hóa, triển khai phù hợp, gắn với chức năng nhiệm vụ thực tế của từng chi bộ.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:66
  • Hôm nay: 1539
  • Tháng hiện tại: 14975
  • Tổng lượt truy cập: 19562
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970