Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 387-NQ/ĐU ngày 04-11-2011 của Đảng uỷ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

25/06/2021 06:50 PM


Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/ĐU, sáng 25/6/2021 Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 387-NQ/ĐU, ngày 04/11/2011 về “Một số chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” thông qua hình thức trực tuyến. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 387-NQ/ĐU NGÀY 04/11/2011 CỦA ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

 

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/ĐU, sáng 25/6/2021 Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 387-NQ/ĐU, ngày 04/11/2011 về “Một số chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” thông qua hình thức trực tuyến. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

 

PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có: PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Văn Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo; đại diện Văn phòng Đảng ủy Học viện. Về phía Học viện Chính trị khu vực I có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Học viện; toàn thể giảng viên; đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

 

Thay mặt Ban Tổ chức Hội nghị PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã thông qua chương trình Hội nghị, Đồng chí cho biết, Nghị quyết số 387 được ban hành trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 30/7/2005 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng thời đánh giá lại quá trình thực hiện Nghị quyết 387 tại Học viện Chính trị khu vực I. Để Hội nghị đạt được kết quả như mục tiêu đã đề ra, Đồng chí đề nghị các đại biểu và cán bộ, đảng viên dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thảo luận, cho ý kiến đánh giá vào Dự thảo báo cáo trên 6 giải pháp và cần tập trung đánh giá sát với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Học viện Chính trị khu vực I.

 

TS. Vũ Văn Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày Dự thảo báo cáo tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, TS. Vũ Văn Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày kết quả triển khai Nghị quyết số 387-NQ/ĐU, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 387-NQ/ĐU của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I và phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2021 - 2025. Theo báo cáo, sau 10 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thúc đẩy nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo, cụ thể hóa Nghị quyết bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về trách nhiệm, nghĩa vụ ở mỗi vị trí công tác.

Học viện đã từng bước đổi mới phương thức tuyển sinh; tăng cường đổi mới khâu đánh giá và kiểm định chất lượng. Các hình thức thi được cải tiến theo hướng đa dạng: Thi viết, thi vấn đáp nhóm, viết tiểu luận chuyên đề tự chọn, bắt buộc, viết đề án; chỉ đạo quyết liệt đổi mới xây dựng đề cương môn học gắn với chuẩn đầu ra, câu hỏi cốt lõi, đáp ứng yêu cầu bản chất trường Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chỉ đạo xây dựng 10 khung chương trình bồi dưỡng theo chức danh lãnh đạo quản lý cấp huyện; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giảm thuyết trình, tăng cường thảo luận, tương tác trao đổi thảo luận giữa giảng viên và học viên; triển khai mô hình “gắn đào tạo trên giảng đường với đào tạo tại hiện trường”; mô hình giáo dục tính Đảng thông qua thực hiện tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa, đưa học viên về nguồn thăm trường Đảng Nguyễn Ái Quốc tại Định Hóa, Thái Nguyên, thăm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, nghe giới thiệu về Học viện Chính trị khu vực I; học tập bài diễn văn khai mạc khóa học lý luận chính trị đầu tiên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; triển khai mô hình tăng cường tự học của học viên; thực hiện công tác luân chuyển, đưa giảng viên đi thực tế trong nội bộ và dài hạn ở địa phương được tiến hành và duy trì thường xuyên, nền nếp góp phần đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ giảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện như: Một số cán bộ lãnh đạo quản lý còn chậm trễ trong điều hành các công việc; chất lượng công việc chưa cao so với các nội dung đổi mới đề ra;  một số giảng viên chưa hiểu rõ bản chất trường Đảng, nên việc triển khai xây dựng đề cương, kế hoạch bài giảng gắn với chuẩn đầu ra, câu hỏi cốt lõi, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá gắn với bản chất trường Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chưa thật sự hiệu quả; việc đổi mới phương pháp giảng dạy ở một bộ phận giảng viên còn lúng túng, bất cập; công tác quản lý học viên chưa chặt chẽ; Quy chế phối hợp giữa Học viện với các địa phương chưa hoàn thiện nên việc xác định các chủ thể phối hợp quản lý gặp khó khăn, lúng túng; nguồn lực đầu tư còn gặp nhiều khó khăn trong nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất- kỹ thuật nhất là điều kiện sinh hoạt ăn, ở của học viên trong điều kiện quy mô đào tạo, bồi dưỡng các lớp tập trung ngày càng tăng...vv.

 

TS. Tạ Thị Đoàn, Phó Trưởng ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế phát biểu tại Hội nghị

 

TS. Nguyễn Quang Hồng, Trưởng khoa Lãnh đạo học và Chính sách công phát biểu tại Hội nghị

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Lịch sử Đảng phát biểu tại Hội nghị

 

PGS.TS. Trương Quốc Chính, Trưởng khoa Triết học phát biểu tại Hội nghị

 

PGS.TS. Cũng Thị Ngọc, giảng viên khoa Triết học phát biểu tại Hội nghị

 

Hội nghị đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng. Các ý kiến đều khẳng định những kết quả đạt được của Học viện trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết là sự quyết tâm của Đảng ủy  trong việc thúc đẩy đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị mang đặc trưng bản chất trường Đảng. Nhiều ý kiến cũng đưa ra những kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong việc nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả đang được triển khai tại Học viện Chính trị khu vực I như: Mô hình “gắn đào tạo trên giảng đường với đào tạo tại hiện trường”; mô hình giáo dục tính Đảng thông qua thực hiện tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa; kế hoạch đào đạo, bồi dưỡng giảng viên cần xây dựng kế hoạch theo thời gian cụ thể tránh chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện ở các cấp; tăng chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị đối với đội ngũ giảng viên..vv.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng chí đánh giá cao việc Đảng ủy Học viện I đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị kịp thời, bài bản và là đơn vị đầu tiên tổ chức Hội nghị tổng kết.  PGS.TS Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh: Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I là đơn vị rất chủ động, tích cực, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong công tác triển khai các nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực đã có nhiều kết quả nổi bật như: Công tác tổ chức sắp xếp bộ máy, công tác luân chuyển, đưa giảng viên đi thực tế trong nội bộ và dài hạn ở địa phương; đổi mới mô hình quản lý đào tạo “gắn đào tạo trên giảng đường với đào tạo tại hiện trường”; đổi mới hướng giảng dạy...

Trên cơ sở các ý kiến tham góp chất lượng tại Hội nghị, Đồng chí cũng đề nghị Hội nghị tiếp thu, quán triệt và thực hiện một cách có hiệu quả. Trong thời gian tới, Đồng chí đề nghị Học viện Chính trị khu vực I căn cứ tình hình, điều kiện thực tế để tổ chức đưa học viên đi thực tế địa phương với yêu cầu phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả giữa lý luận và thực tiễn; các nhà khoa học, giảng viên của Học viện cần tích cực, chủ động đề xuất tham gia các Hội thảo khoa học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; hướng dẫn luận cao học; tham gia Hội đồng đánh giá đề án..; hoạt động khai giảng, bế giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung cần đảm bảo tính thống nhất của hệ thống; hoạt động khai giảng, bế giảng các hệ lớp không tập trung Học viện cần điều chỉnh kế hoạch hợp lý. Đồng chí mong muốn Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I sẽ luôn chủ động, tích cực và có nhiều ý tưởng mới, sáng tạo đồng thời phải làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận, xây dựng một tập thể đoàn kết thống nhất, là một trong đơn vị đi đầu trong đổi mới sáng tạo, góp phần vào sự phát triển chung của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định, những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 387-NQ/ĐU là sự quyết tâm của Đảng ủy trong quá trình đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, Hội nghị đã có nhiều ý kiến góp ý và đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn 2021- 2026, Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên luôn kiên định giữ vững bản chất trường Đảng; xây dựng đề cương, kế hoạch bài giảng gắn với chuẩn đầu ra, câu hỏi cốt lõi; kiên trì đổi mới phương pháp giảng dạy, lý luận gắn với thực tiễn; kiên trì nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, để làm tốt việc đổi mới, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động cần nêu cao tinh thần phụng sự, tư duy sáng tạo, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vưc I; thực hiện tốt vai trò nêu gương; các cấp ủy đảng nghiêm túc trong công tác kiểm soát trách nhiệm được phân công, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc đáp ứng mục tiêu phát triển đề ra, từ đó góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, giai đoạn 2021- 2026.

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:59
  • Hôm nay: 1389
  • Tháng hiện tại: 13001
  • Tổng lượt truy cập: 10553
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970