Chào cờ triển khai nhiệm vụ và phổ biến, quán triệt Nghị quyết tháng 3/2021

02/03/2021 01:44 PM


Sáng 01/3/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Chương trình chào cờ, triển khai nhiệm vụ và phổ biến, quán triệt Nghị quyết tháng 3/2021. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua hệ thống truyền hình nội bộ, cán bộ tham dự chương trình được bố trí tại 06 điểm cầu và thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế.

 

CHÀO CỜ, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT THÁNG 3/2021

 

Sáng 01/3/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Chương trình chào cờ, triển khai nhiệm vụ và phổ biến, quán triệt Nghị quyết tháng 3/2021. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua hệ thống truyền hình nội bộ, cán bộ tham dự chương trình được bố trí tại 06 điểm cầu và thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế.

Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị; PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; Các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lê Thị Thục, TS. Vũ Văn Hậu; lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện triển khai kế hoạch công tác tháng 3/2021

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã triển khai Kế hoạch số 97-KH/HVCTKV I ngày 26/02/2021 về việc thực hiện công tác tháng 3/2021. Trong đó, Đồng chí đề nghị tập trung vào một số nhiệm vụ trọng yếu như:

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo chất lượng đào tạo: Cần tập trung điều chỉnh đề cương môn học chương trình Cao cấp lý luận theo nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn 216; tiếp tục xây dựng khung chương trình bồi dưỡng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tổ chức giảng dạy trực tuyến phù hợp với tình hình, diễn biến và yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế: Học viện cần triển khai tư vấn, ký hợp đồng đề tài cơ sở phân cấp và đề tài khoa học cơ sở tự chủ 2021.

Về công tác tổ chức cán bộ: Cần xây dựng phương án quy hoạch đội ngũ giảng viên của các khoa và triển khai kế hoạch đi nghiên cứu thực tế của giảng viên năm 2021.

Về công tác hành chính, hậu cần: Học viện cần tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời xây dựng và triển khai các gói mua sắm tài sản năm 2021.

Về công tác tạp chí và thông tin khoa học: Hoàn thành đề án xây dựng Tạp chí Giáo dục Lý luận phiên bản điện tử; cập nhật phần mềm kết nối quản lý đào tạo, khoa học và quản lý cán bộ.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Đồng chí đề nghị tăng cường công tác pháp chế và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời giao cho Công đoàn Học viện tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện chống dịch Covid-19.

PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phổ biến Nghị quyết tại Hội nghị

Thay mặt Ban Tuyên giáo Đảng ủy, PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã phổ biến những văn bản chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2021. Trong đó, tập trung làm rõ và nhấn mạnh những nội dung quan trọng trong Báo cáo số 23-BC/ĐUK ngày 25/01/2021 của Đảng ủy Khối và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 25/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021.

Cũng tại Hội nghị, TS. Phạm Hồng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ trình bày Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 18/01/2021 về triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” và TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Lịch sử Đảng trình bày nội dung nhận diện mối quan hệ giữa Chủ nghĩa tư bản thân hữu với “nhóm lợi ích” - Những vấn đề lịch sử và hiện tại.

Ngoài các nội dung trên, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động được nghe Bài phát biểu đề dẫn của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia ngày 07/01/2021 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới do TS. Hoàng Ngọc Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trình bày.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

TS. Phạm Hồng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ báo cáo tại Hội nghị

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Lịch sử Đảng báo cáo tại Hội nghị

TS. Hoàng Ngọc Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế báo cáo tại Hội nghị

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 1245
  • Tháng hiện tại: 58149
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970