Lễ trao quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I

04/06/2020 09:28 AM


Sáng 02 tháng 6 năm 2020, tại Học viện Chính trị khu vực I, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố và trao quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I KHÓA IX NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

Sáng 02 tháng 6 năm 2020, tại Học viện Chính trị khu vực I, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố và trao quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Tham dự buổi Lễ có GS. Trần Văn Phòng - Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Học viện Chính trị khu vực I có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí cấp ủy viên của các chi bộ trực thuộc.

 

GS. Trần Văn Phòng - Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quyết định chuẩn y cho đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Phát biểu tại buổi Lễ, GS. Trần Văn Phòng - Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chúc mừng thành công của Đại hội, chúc mừng các đồng chí được đại hội tín nhiệm bầu vào Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí mong muốn các đồng chí Đảng ủy viên khóa IX phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức cống hiến và đóng góp cho sự phát triển của Học viện Chính trị khu vực I.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I phát biểu tại buổi Lễ

 

Tại buổi Lễ, PGS. TS. Nguyễn Vĩnh Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I thay mặt các đồng chí đảng ủy viên của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời xin hứa sẽ cùng nhau phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

 

Toàn cảnh buổi Lễ

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA IX

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS, TS. Nguyễn Vĩnh Thanh

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện

2

PGS, TS. Hoàng Văn Hoan

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện

3

PGS, TS. Lê Thị Thục

UV BTV, Phó Giám đốc Học viện

4

TS. Vũ Văn Hậu

UV BTV, Chủ  nhiệm UBKT, Phó Giám đốc Học viện

5

TS. Phạm Hồng Quý

UV BTV, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ

6

TS. Phạm Thị Ngọc Dung

Đảng ủy viên, Trưởng ban Quản lý đào tạo

7

TS. Hoàng Ngọc Hải

Đảng ủy viên, Trưởng ban QLKH & HTQT

8

TS. Đỗ Đức Quân

Đảng ủy viên, Trưởng khoa Kinh tế chính trị

9

TS. Phạm Thanh Hà

Đảng ủy viên, Trưởng khoa Chú nghĩa xã hội khoa học

10

TS. Vũ Trường Giang

Đảng ủy viên, Trưởng khoa Dân tộc - Tôn giáo

11

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Đảng ủy viên, Trưởng khoa Lịch sử Đảng

12

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

Đảng ủy viên, Trưởng khoa Xây dựng Đảng

13

ThS. Nguyễn Thanh Bình

Đảng ủy viên, Phó Trưởng khoa Lãnh đạo học & Chính sách công

14

TS. Lê Sỹ Thọ

Đảng ủy viên, Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính

15

ThS. Nguyễn Văn Tặng

Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Học viện

 

 

Trung tâm Thông tin khoa học