Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

24/12/2019 03:14 PM


Sáng 24/12/2019, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2019 VÀ

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

 

Sáng 24/12/2019, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

tham dự và chỉ đạo Hội nghị

 

Dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công, Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy các chi bộ cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I chủ trì Hội nghị

 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, đồng chí Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

 

Dự thảo Báo cáo nêu rõ: Năm 2019 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Hướng dẫn quan trọng định hướng quan điểm cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt, vận dụng. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng các Nghị quyết, chủ trương công tác của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc Gia Hồ Chí Minh; Đảng uỷ Học viện Chính trị khu vực I đã nỗ lực, phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, lãnh đạo toàn diện, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 trên nhiều mặt hoạt động như: Công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức - cán bộ; công tác xây dựng đảng, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng…

 

Đặc biệt, trong năm 2019, Đảng bộ đã chủ động trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của cấp trên.

 

 PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày Dự thảo báo cáo

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Dự thảo Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại của công tác Đảng trong năm qua. Công tác triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết Trung ương và Nghị quyết của Đảng uỷ đôi khi mới chỉ dừng lại ở đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, tại một số chi bộ đảng viên còn chưa chủ động, chưa tích cực tham gia. Việc hoàn thiện hệ thống quy chế , kế hoạch làm việc, quy trình, biểu mẫu trong công tác của Đảng uỷ và các chi bộ còn chậm. Ngoài ra, Dự thảo Báo cáo cũng nêu rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể để thực hiện công tác Đảng trong năm 2020.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo hoạt động của Ban Tuyên giáo Đảng ủy; Báo cáo Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Báo cáo về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy về công tác tổ chức - cán bộ; Báo cáo về tình hình đảng viên sinh hoạt tạm thời tại Đảng bộ.

 

PGS.TS. Trần Thị Minh Ngọc, Đảng ủy viên, Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển trình bày báo cáo

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng khoa Xây dựng Đảng trình bày báo cáo

 

TS. Phạm Hồng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy trình bày báo cáo

 

TS. Đỗ Đức Quân, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Trưởng khoa Kinh tế chính trị trình bày báo cáo

 

Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu đổi mới mà Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I đã đạt được. Đồng chí mong rằng trong năm 2020 với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, Học viện Chính trị khu vực I sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trên các mặt lĩnh vực như: Đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng chức danh cho cán bộ lãnh đạo; phát triển nghiên cứu đề tài khoa học; phát triển văn hóa đọc; xây dựng, giữ gìn bản sắc, văn hóa trường Đảng; đồng bộ các hoạt động của Học viện tạo không khí học tập, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 2 của Học viện. Đồng thời, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

 

Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Năm 2019, Học viện chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 32-NQ/TW ngày 26-5-2014 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý”; Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09-10-2014 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22-10-2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng chí mong muốn, trong năm 2020, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ và công tác xây dựng đảng, thông qua việc chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị của Học viện. Cụ thể, Đảng ủy cần tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch đội ngũ giảng viên; chuyển hóa các đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào trong bài giảng; triệt để thực hành phê bình và tự phê bình; đảm bảo phân công công việc rõ ràng; chăm lo đời sống cho cán bộ; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tạo sự minh bạch, hiệu quả; khuyến khích cá nhân, đơn vị xây dựng những sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

 

Tại Hội nghị, PGS.TS.Nguyễn Vĩnh Thanh đã trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Học viện cho 04 chi bộ và 16 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh trao Giấy khen cho 04 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh trao Giấy khen cho 16 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:61
  • Hôm nay: 1393
  • Tháng hiện tại: 22382
  • Tổng lượt truy cập: 833397
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970