Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

28/06/2019 10:25 AM


Thực hiện kế hoạch công tác Đảng năm 2019, sáng 27/6/2019, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

 

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

 

Thực hiện kế hoạch công tác Đảng năm 2019, sáng 27/6/2019, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy,

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I chủ trì Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị, đại biểu đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Đinh Văn Trung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy; về phía Học viện Chính trị khu vực I có các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, đảng ủy viên, chi ủy các chi bộ cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I.

 

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy,

Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I trình bày Dự thảo báo cáo

 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày Dự thảo báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I và các Cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, trong bối cảnh Đảng bộ Học viện tập trung thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

 

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho 20 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung với 779 học viên; 08 lớp Cao cấp lý luận chính trị không tập trung với 720 học viên; 02 lớp hoàn chỉnh kiến thức cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị với 179 học viên và 21  học viên lớp Đại học Chính trị chuyên ngành Tổ chức cho học viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Học viện.

 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng bộ được thực hiện kịp thời, có tổ chức, đi vào nền nếp; Tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ và cấp ủy các cấp, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn Đảng bộ không có đảng viên vi phạm 19 điều cấm Đảng viên không được làm; 100% cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định. Mọi cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng đường lối, quan điểm chấp hành nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Học viện.

 

Về công tác xây dựng Đảng, thực hiện chủ trương rà soát, sắp xếp lại bộ máy, điều động luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên nhằm tăng cường cán bộ lãnh đạo quản lý tại một số đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế Học viện. Đảng bộ Học viện đã sáp nhập 14 chi bộ thành 05 chi bộ mới; thành lập mới 01 chi bộ; chia tách và đổi tên 03 chi bộ; điều chuyển 06 cán bộ lãnh đạo quản lý; chỉ định bổ sung 06 cấp ủy chi bộ; điều chuyển nội bộ đối với 20 đảng viên cho phù hợp với vị trí việc làm; kiện toàn Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Đảng bộ nhằm đảm bảo thuận lợi hơn cho lãnh đạo chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện, đã làm quy trình bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc; Bổ sung 02 Đảng ủy viên.

 

Chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể cũng được nâng cao, phát huy sức mạnh của các tổ chức ở từng nội dung công tác, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện.

 

Bên cạnh những thành công đã đạt được, Dự thảo báo cáo cũng đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế; phân tích những nguyên nhân; đề ra phương hướng, giải pháp nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các ý kiến tham luận từ các ban chuyên trách của Đảng ủy: Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; các chi bộ: Văn phòng, Khoa Triết, Khoa Kinh tế Chính trị học. Các tham luận đều đồng thuận cao với nội dung dự thảo báo cáo. Đồng thời, các tham luận cũng đóng góp, bổ sung, làm sâu sắc thêm nội dung dự thảo, chia sẻ và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện gửi lời cảm ơn sâu sắc và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng chí mong rằng trong 6 tháng tiếp theo, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Tăng cường kiểm tra chi bộ khối cơ quan trong việc nêu gương lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; Phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ đảng viên; Chuẩn bị các nội dung cho Đại hội Đảng các cấp năm 2020. Đồng chí tin tưởng rằng, các chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ sẽ tiếp tục nỗ lực, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, rèn luyện tính Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy,

Phó Giám đốc Học viện phát biểu tham luận

 

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy,

 Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng phát biểu tham luận

 

 

ThS. Nguyễn Văn Tặng, Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Học viện

phát biểu tham luận

 

 

TS. Cung Thị Ngọc, Bí thư chi bộ Khoa Triết học phát biểu tham luận

 

 

TS. Đỗ Đức Quân, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Trưởng khoa Kinh tế chính trị phát biểu tham luận

 

Trung tâm Thông tin khoa học