Thư cảm ơn các tập thể, cá nhân đã tham gia ủng hộ "Chương trình hoạt động thiện nguyện tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên"

19/04/2019 09:44 AM


Thư cảm ơn các tập thể, cá nhân đã tham gia ủng hộ "Chương trình hoạt động thiện nguyện tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên".

File đính kèm

BCH Công đoàn Học viện

Nội dung trong tệp đính kèm