Học viện Chính trị khu vực I là một đơn vị thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với chức năng, nhiệm vụ ngày càng được mở rộng và đa dạng...

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐTNHV của Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức...

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐTNHV của Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc Triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị...

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Đoàn Thanh niên Học viện năm 2014; được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện tổ chức lễ mít-ting kỷ niệm 83 năm ngày ...

Ngày 20/3/2014, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Lễ Mít-tinh kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn...