Chương trình chào cờ, phổ biến Nghị quyết tháng 4/2024

01/04/2024 05:34 PM


Sáng 01/4, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Chương trình chào cờ, phổ biến Nghị quyết tháng 4/2024. PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

 

Dự Hội nghị có các đồng chí thuộc Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

 

PGS,TS Nguyễn Xuân Trung, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy phổ biến Hướng dẫn số 42-HD/ĐƯ ngày 26/01/2024 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Tại Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Xuân Trung, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy phổ biến Hướng dẫn số 42-HD/ĐƯ ngày 26/01/2024 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng tại Hội nghị, cán bộ viên chức và người lao động được nghe PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh phổ biến Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/2/2024 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Phổ biến Nghị quyết của Đảng ủy, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2024: Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/ĐƯ ngày 29/2/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Kết luận của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại cuộc họp giao ban T4/2024; triển khai cuộc thi tự phê bình cấp Đảng bộ năm 2024; tiếp tục hoàn thiện đề cương môn học, ngân hàng câu hỏi thi; ban hành kế hoạch giảng dạy năm 2024; xây dựng kế hoạch quản lý tiến độ đối với các nhiệm vụ khoa học cấp bộ, cấp cơ sở và Hội thảo năm 2024; ban hành Quy chế dân chủ ở Học viện Chính trị khu vực I; xây dựng kế hoạch và triển khai phong trào thi đua chào mừng 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; rà soát toàn bộ các loại hợp đồng của viên chức và người lao động trong toàn Học viện để điểu chỉnh (nếu có), đảm bảo thực hiện đúng quy định  của pháp luật hiện hành; tổ chức tốt hoạt động tập thể năm 2024 cho toàn thể cán bộ viên chức, người lao động…

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970