Chương trình chào cờ, phổ biến Nghị quyết tháng 3/2024

04/03/2024 05:09 PM


Sáng 04/3, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Chương trình chào cờ, phổ biến Nghị quyết tháng 3/2024. PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

 

Dự Hội nghị có các đồng chí thuộc Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

 

TS Nguyễn Thúy Hoa, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Ủy viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ phổ biến văn bản tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, TS Nguyễn Thúy Hoa, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Ủy viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ phổ biến Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 23/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 và phổ biến Luật số 73/2006/QH11 ngày 29/6/2006: Luật Bình đẳng giới.

 

TS Phạm Hồng Quý, Trưởng ban Thanh tra phổ biến văn bản tại Hội nghị

 

Cũng tại Hội nghị, TS Phạm Hồng Quý, Trưởng ban Thanh tra đã phổ biến Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 11/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 11/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Phổ biến Nghị quyết của Đảng ủy và giao ban, đối thoại với viên chức, người lao động, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đồng chí đề nghị các khoa chuyên môn rà soát, hoàn thiện viết sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục phát triển và xây dựng khung chương trình bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của địa phương; ban hành xây dựng báo cáo kiến nghị, báo cáo chuyên đề; thảo luận dự thảo Quy chế dân chủ.

Về công tác chính trị, tư tưởng, Học viện tiếp tục triển khai Hướng dẫn số 42-HD/ĐU ngày 26/01/2024 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi Tự phê bình cấp chi bộ…

Về một số mặt công tác khác, Học viện tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, học viên. Đồng thời, giao đơn vị chức năng, công đoàn xây dựng phương án vận hành khu ký túc xá mới; triển khai bếp ăn cho cán bộ và thực hiện chương trình hoạt động tập thể năm 2024 theo kế hoạch.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970