Sinh hoạt chuyên đề các văn kiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa XIII

30/01/2024 10:28 PM


Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/ĐU, từ ngày 15-29/01, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm quán triệt, triển khai vận dụng và chuyển hóa nội dung các văn kiện, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa XIII vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì và phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề

 

Tham dự các buổi sinh hoạt có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc; cấp ủy các chi bộ và toàn thể giảng viên tại Học viện.

Qua 04 buổi triển khai, các chi bộ được phân công chủ trì sinh hoạt chuyên đề đã tổ chức báo cáo nội dung cốt lõi: i) Nghị quyết số 42 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc giai đoạn mới; ii) Nghị quyết số 43 về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; iii) Nghị quyết số 44 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; iv) Nghị quyết số 45 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững giai đoạn mới.

 

TS Vũ Văn Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề

 

Sinh hoạt chuyên đề được tổ chức dưới hình thức tọa đàm và đã nhận được rất nhiều ý kiến của các đồng chí cấp ủy các chi bộ và giảng viên, qua đó làm rõ những nội dung căn bản, cốt lõi của văn kiện. Đồng thời, thông qua các buổi tọa đàm, ban chủ trì đã tổng hợp hệ thống các giải pháp, khuyến nghị nhằm vận dụng, chuyển hóa tinh thần của các văn kiện trong nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và xây dựng chi bộ, Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề:

 

TS Vương Hồng Hà, Phó Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển báo cáo nội dung Nghị quyết số 42

 

TS Lê Tuấn Vinh, Phó Trưởng khoa Lịch sử Đảng báo cáo nội dung Nghị quyết số 43

 

TS Nguyễn Văn Nghĩa, Giảng viên cao cấp bộ môn Quốc phòng - An ninh khoa Lịch sử Đảng báo cáo nội dung Nghị quyết số 44

 

TS Phạm Thanh Hà, Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học báo cáo nội dung Nghị quyết số 45

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970