Hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết tháng 4/2022

04/04/2022 01:56 PM


Sáng ngày 04/4/2022, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức chào cờ, phổ biến, quán triệt Nghị quyết tháng 4/2022. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị; Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện. Hội nghị được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

 

Tại Hội nghị, TS. Phạm Hồng Quý, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ đã quán triệt, triển khai Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Quy định số 58-QĐ/TW thay thế cho Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị. Đây là văn bản quan trọng, cần thiết, điều chỉnh bổ sung một số quy định trước đây, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay. Quy định áp dụng với các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị; gồm 6 chương, 22 điều, với các nội dung chính như những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn chính trị, việc xem xét, kết nạp người vào Đảng, việc xem xét bố trí cán bộ, đảng viên..vv.

 

TS. Phạm Hồng Quý, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ quán triệt văn bản tại Hội nghị

 

Trong chương trình Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện triển khai Hướng dẫn số 17-HD/ĐU ngày 24/3/2022 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và Chuyên đề năm 2022 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”. Văn bản được triển khai nhằm mục đích hướng dẫn cán bộ, đảng viên, các Chi bộ, Đảng bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa cũng như các văn bản chỉ đạo liên quan của Trung ương và Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thông qua học tập chuyên đề để tiếp tục thực hiện bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng...và nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cá nhân theo phương châm “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”.

 

Các đại biểu tham dự và phát biểu tại Hội nghị

 

Trong nội dung trao đổi, đối thoại, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã trao đổi, thống nhất, thảo luận về thực hiện một số quy định và các văn bản có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới tại Học viện Chính trị khu vực I.

Về triển khai nhiệm vụ tháng 4 của Đảng ủy, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh đề nghị các chi bộ triển khai thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/ĐU ngày 24/3/2022 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và Chuyên đề năm 2022 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương” một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và đơn vị, tránh bệnh hình thức. Các chi bộ rà soát lại việc thực hiện Nghị quyết 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, trong đó tập trung việc thực hiện nội dung “Tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành và lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát” đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị trong việc nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện.....Đồng chí đề nghị, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xây dựng kế hoạch đánh giá 5 năm việc thực hiện, triển khai Nghị quyết 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương trong toàn Đảng bộ và xây dựng kế hoạch sinh hoạt chính trị với chủ đề “nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác ngày 19/5/2022.

Triển khai nhiệm vụ chuyên môn tháng 4/2022 PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh đề nghị các đơn vị tiếp tục hoàn thiện đề cương, câu hỏi cốt lõi, kế hoạch bài giảng, slide bài giảng, câu hỏi thi tự luận được sử dụng các tài liệu, tài liệu hướng dẫn học tập Cao cấp lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu bản chất trường Đảng; đơn vị tham mưu phương án phù hợp tổ chức thi kết thúc môn học, thi tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến cho các hệ đào tạo theo Quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Năm 2022, Học viện tập trung nguồn lực cho đội ngũ giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu hoa học nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 16-NQ/ĐU của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện việc kết nối giữa Tạp chí giáo dục lý luận phiên bản điện tử với Cổng Thông tin điện tử để tạo sự kết nối, tan tỏa thông qua các hệ thống truyền thông điện tử; tiếp tục thực hiện quy hoạch, kiện toàn công tác cán bộ đối với các đơn vị thuộc Học viện nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Học viện hiện nay.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 756
  • Tháng hiện tại: 41401
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970