Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết tháng 3/2022

07/03/2022 01:43 PM


Sáng ngày 07/3/2022, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức chào cờ, phổ biến, quán triệt Nghị quyết tháng 03/2022. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị; Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện. Hội nghị được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến.

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đại diện Ban Thanh tra đã phổ biến những điểm mới trong Bộ Luật lao động sửa đổi năm 2019. Bộ luật quy định nhiều điểm thay đổi quan trọng về hợp đồng lao động, như: Mở rộng phạm vi và đối tượng điều chỉnh; tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi với nam, 60 tuổi với nữ; Quốc khánh được nghỉ 2 ngày; tăng tính nhận diện các quan hệ lao động diễn ra trên thực tế; chấp nhận hợp đồng lao động được thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu; không còn loại Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định...vv.

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện triển khai

các văn bản tại Hội nghị

 

TS. Phí Thị Thu Trang, đại diện Ban Thanh tra phổ biến những điểm mới trong Bộ Luật lao động sửa đổi năm 2019

 

Hội nghị cũng nghe PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện triển khai Kết luận số 06-KL/ĐUK ngày 8/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí cho biết, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cấp ủy các cấp và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và việc yêu cầu nâng cao chất lượng chi bộ; các chi bộ trong Đảng bộ khối  đã xây dựng, ban hành các văn bản đảm bảo các nguyên tắc, chế độ  làm việc của chi ủy, chi bộ đúng quy định; nội dung sinh hoạt được đổi mới, sinh hạt theo các chuyên đề được quan tâm, chú trọng gắn với thực hiện nhiệm vụ của chi bộ; công tác quản lý phân công nhiệm vụ đảng viên được chú trọng và tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong các tổ chức Đảng.

 

Tiếp theo chương trình, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan tiếp tục quán triệt, triển khai Kế hoạch số 57-KH/ĐUK ngày 28/01/2022 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và chuyên đề năm 2022 “tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan Trung ương”. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hiệu quả; xác định rõ nội dung công việc và lộ trình; xác định các chuyên đề năm 2022 phù hợp với đặc điểm đặc thù và đảm bảo ba nội dung “Học tập - Làm theo Bác - Nêu gương”. Gắn với nội dung này, đồng chí cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy xây dựng kế hoạch gắn với tuyên truyền  kỷ niệm 70 năm xây dựng và trưởng thành  của Học viện Chính trị khu vực I và một số nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

 

Về triển khai Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 24/02/2022 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về thực hiện Kết luận số 21 -KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên xuy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Triển khai Nghị quyết số 16-NQ/ĐU ngày 16/02/2022 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh đây là một trong nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Đảng bộ, đồng chí đề nghị để tiếp tục triển khai có hiệu quả, các chi ủy, chi bộ tiếp tục tổ chức thảo luận, nghiên cứu triển khai có hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, đặc biệt tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa năm 2022 hiệu quả chất lượng.

 

Cán bộ tham dự và phát biểu tại Hội nghị

 

Triển khai nội dung nghị quyết tháng 3/2022 của Đảng bộ, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh đề nghị các chi ủy, chi bộ tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm: Tiếp tục triển khai hoạt động dự giờ cấp Học viện đối với giảng viên; tiếp tục hoàn thiện đề cương, câu hỏi cốt lõi, kế hoạch bài giảng, slide bài giảng, câu hỏi thi tự luận được sử dụng các tài liệu, tài liệu hướng dẫn học tập Cao cấp lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu bản chất trường Đảng; Phát triển các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách với địa phương, bộ ngành; xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi viết chính luận khoa học bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch trong tình hình mới, lần thứ 2; tổ chức bồi dưỡng giảng viên trên cơ sở nội dung sách: Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu bản chất trường Đảng tại Học viện Chính trị khu vực I; triển khai kế hoạch mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất năm 2022; tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19; triển khai kế hoạch hoạt động Tạp chí  Giáo dục phiên bản điện tử và triển khai kế hoạch giới thiệu sản phẩm khoa học năm 2022.

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 740
  • Tháng hiện tại: 41385
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970