Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị tập huấn Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2023

12/02/2020 11:09 AM


Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 15/10/2019 của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I; Hướng dẫn số 11-HD/ĐU ngày 20/01/2020 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 04/02/2020 của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I về kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chiều 07/02/2020, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I tổ chức hội nghị “Tập huấn Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023”. PGS. TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

 

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN

ĐẠI HỘI CHI BỘ, NHIỆM KỲ 2020 - 2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 15/10/2019 của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I; Hướng dẫn số 11-HD/ĐU ngày 20/01/2020 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 04/02/2020 của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I về kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chiều 07/02/2020, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I tổ chức hội nghị “Tập huấn Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023”. PGS. TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, cấp ủy các chi bộ trong toàn Đảng bộ.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Thanh Bình và các thành viên Tổ Tư vấn công tác Đảng đã trình bày Dự thảo hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ, các thành viên tham dự Hội nghị đã đưa ra một số câu hỏi: Tiêu chuẩn nhân sự đại hội theo quy định 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị khóa XII; Số lượng thành viên tham gia ứng cử và đề cử vào cấp ủy chi bộ theo quy định 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Số lượng thành viên được giới thiệu để bầu vào các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ.

 

TS. Phạm Hồng Quý, Bí thư chi bộ Tổ chức – Cán bộ phát biểu tham luận tại Hội nghị

 

TS. Nguyễn Xuân Phương, thành viên Tổ Tư vấn công tác Đảng giải đáp các câu hỏi của cấp ủy các chi bộ

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ phải được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đúng quy định. Cấp ủy các chi bộ chịu trách nhiệm: Xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội chi bộ; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020; Đề án nhân sự; Kế hoạch đại hội trình Đảng ủy phê duyệt. Sau đại hội cấp ủy các chi bộ cần họp rút kinh nghiệm; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện theo nghị quyết của đại hội. Văn phòng Đảng ủy phối hợp với Văn phòng Học viện sẽ chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng mọi điều kiện để các chi bộ tổ chức tốt Đại hội.

 

 

Trung tâm Thông tin khoa học