Hội nghị mở rộng giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022

04/10/2019 08:48 AM


Chiều 30/9/2019, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị mở rộng giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

HỘI NGHỊ MỞ RỘNG GIỮA NHIỆM KỲ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 KHÓA X NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 

Chiều 30/9/2019, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị mở rộng giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Tới dự Hội nghị có đồng chí Ngô Ngân Hà, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; đồng chí Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I; Ban Chấp hành các chi đoàn và một số đoàn viên đại diện các chi đoàn trong Học viện.

 

Thay mặt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I, đồng chí Lê Sỹ Thọ, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ, phương hướng hoạt động nửa cuối nhiệm kỳ 2017 - 2022 và tiếp thu các ý kiến của Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức bầu kiện toàn bổ sung Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Kết quả kiểm phiếu công bố tại Hội nghị, đồng chí Lê Tuấn Đạt, ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện, giảng viên khoa Kinh tế chính trị đạt 100% phiếu tín nhiệm bầu bổ sung Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Học viện khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.  

 

Đồng chí Lê Sỹ Thọ - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện chúc mừng

đồng chí Lê Tuấn Đạt - Tân Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hoan, đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện chúc mừng kết quả đạt được của Hội nghị và đánh giá cao những đóng góp của Đoàn Thanh niên Học viện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí mong muốn Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện cần có nhiều bước đột phá hơn nữa, góp phần nâng cao năng lực công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho các đoàn viên thanh niên trong Học viện.

 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Ngô Ngân Hà, đại diện Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng kết quả đạt được của Hội nghị và ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I nửa đầu nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí cũng ghi nhận những kiến nghị của Đoàn Thanh niên Học viện đối với tổ chức Đoàn cấp trên và khẳng định: Đoàn cấp trên sẽ có những thay đổi về cơ chế chính sách, phương thức quản lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I trong các mặt hoạt động.

 

Các đại biểu và thành viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên

Học viện Chính trị khu vực I tham dự Hội nghị

 

Hội nghị mở rộng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I giữa nhiệm kỳ (2017 - 2022) là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Đây là dịp để Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện sơ kết các mặt hoạt động, củng cố tổ chức, khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chấp hành để đưa phong trào Đoàn của Học viện ngày một phát triển trong thời gian tới.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên