Thông báo số 185-TB/ĐU về việc đổi tên Đảng bộ Học viện - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

06/08/2014 09:09 AM


Thực hiện Quyết định số 224-QĐ/TW ngày 06-01-2014 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện...

  • Đang truy cập:52
  • Hôm nay: 944
  • Tháng hiện tại: 50851
  • Tổng lượt truy cập: 176424
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970