Sáng ngày 07/12/2022, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức chào cờ, phổ biến, quán triệt Nghị quyết tháng 12/2022. PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị; Tham ...

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/ĐU, chiều 07/11/2022, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị "Vận dụng tinh thần tác phẩm "Đảng ta" của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm nâng cao đạo ...

Sáng ngày 7/11/2022, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức chào cờ, phổ biến, quán triệt Nghị quyết tháng 11/2022. PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham ...

Thực hiện Kế hoạch công tác năm và Nghị quyết Ban Chấp hành Công đoàn Quý III năm 2022, sáng 27/10, Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lớp tập ...

Sáng 03/10/2022, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức chào cờ, phổ biến, quán triệt Nghị quyết tháng 10/2022. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị; Tham dự ...

Sáng 19/9/2022, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị thảo luận, triển khai nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XIII) vào giảng dạy, nghiên cứu ...

Sáng 12/9/2022, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị thảo luận, triển khai nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XIII) vào giảng dạy, nghiên cứu ...

Sáng 5/9/2022, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức chào cờ, phổ biến, quán triệt Nghị quyết tháng 9/2022. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị; Tham dự Hội ...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970