Sáng 21/01/2021, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Hội nghị thảo luận chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I trong tình hình mới”. ...

Chiều ngày 05/11/2020, tại Học viện Chính trị khu vực I Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nhìn lại biến động Chính trị ở Liên Xô và Đông Âu thời kỳ ...

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020). Được sự nhất trí của Đảng ủy, Công đoàn Học viện, sáng 16/10/2020, Ban Nữ công thuộc Công đoàn Học viện ...

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 10/2020 của Đảng ủy, sáng 15/10/2020, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ...

Thông báo số 634-TB/HVCTKV I ngày 21/9/2020 về kế hoạch tổ chức giải cầu lông chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 9 năm 2020 của Đảng ủy Học viện, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc triển khai thực hiện các quy định thông qua các văn bản của Đảng. Sáng 17/9/2020, Đảng ...

Sáng 21/8/2020, thực hiện kế hoạch công tác Quý III năm 2020, Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Lễ Kết nạp đoàn viên công đoàn mới cho các cán bộ mới tuyển dụng.

Thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2020, chiều ngày 26/6/2020, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng ...