Thực hiện Chương trình công tác Đảng năm 2021, chiều ngày 28/6/2021 Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 ...

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/ĐU, sáng 25/6/2021 Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 387-NQ/ĐU, ngày 04/11/2011 về “Một số chủ trương, giải pháp nâng ...

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác Công đoàn năm 2021, chiều 23/6/ 2021, Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 ...

Sáng 05/4/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Chương trình chào cờ, triển khai nhiệm vụ và phổ biến, quán triết Nghị quyết tháng 4/2021.

Chiều 17/3/2021, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I tổ chức giao ban cấp ủy chi bộ Quý I/2021 và thảo luận dự thảo Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo.

Sáng 01/3/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Chương trình chào cờ, triển khai nhiệm vụ và phổ biến, quán triệt Nghị quyết tháng 3/2021. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua ...

Sáng 26/2/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nghe báo cáo chuyên đề “Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và những quan điểm sai ...

(Chinhphu.vn) - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.