Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

02/05/2018 08:11 AM


Ngày 25/12/2017, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2017

VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018

 

Ngày 25/12/2017, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

 

 

Đồng chí Hoàng Văn Hoan trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết tại Hội nghị

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Học viện.

 

Tại Hội nghị, đã có nhiều tham luận và ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu đóng góp vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đa số các ý kiến đều nhất trí cao với bản Dự thảo. Trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm, thẳng thắn và cởi mở, các đại biểu đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ; đóng góp những giải pháp, kinh nghiệm nhằm tăng cường, phát huy hơn nữa uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ trên các mặt hoạt động của Học viện.

 

 

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Phúc Lâm đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Học viện trong năm 2017, đồng thời nhấn mạnh 5 kết quả mà Đảng bộ Học viện đã đạt được trên các mặt công tác cũng như những hạn chế trong hoạt động công tác Đảng năm 2017 của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I; đồng thời gợi mở một số phương hướng hoạt động của Đảng bộ Học viện trong năm 2018. Đồng chí tin tưởng với tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh phát biểu kết luận tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên và sẽ cùng với tập thể cấp ủy cụ thể hoá, vận dụng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng. Đồng chí đã tổng kết những nội dung chính các ý kiến trao đổi, tham luận của các đại biểu tại Hội nghị, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Học viện cần triển khai, trong đó cần tập trung thực hiện tốt 02 mục tiêu cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nhận diện các biểu hiện suy thoái, khắc phục sự yếu kém trong công tác cán bộ và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng kế hoạch để nâng cao chất lượng chi bộ, xem đây là bước đột phá để nâng cao chất lượng của toàn Đảng bộ; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện tốt văn hóa công sở, văn hóa trường Đảng, phát huy dân chủ cơ sở; Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Ban Bí thư. Đồng chí đề nghị toàn thể viên chức và người lao động, mà trước hết là các đồng chí đảng viên phát huy vai trò, ý thức, trách nhiệm, chung sức, chung lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh trao Giấy khen cho 2 chi bộ có thành tích trong công tác Đảng

 

Tại Hội nghị, 02 chi bộ và 18 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2017 đã được nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện.

 

Một số hình ảnh tại buổi Lễ: