Công ước CEDAW và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030

21/12/2023 08:48 AM


Công ước CEDAW và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030

1. Công ước CEDAW

2. Giới thiệu tóm tắt về Cedaw

3. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970