Hướng dẫn số 749/HD-HVCTKV I về việc tổ chức thực hiện thi hết môn học/học phần theo hình thức vấn đáp nhóm

Ngày 02 tháng 4 năm 2015 tại Hội trường 701, nhà A5, Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị khu vực I đã họp bàn thông qua các nội dung sau...

Học viện Chính trị khu vực I yêu cầu thực hiện một số nội dung bảo vệ đề án tốt nghiệp đối với các lớp tổ chức bảo vệ...

Góp phần chuẩn hóa hồ sơ, giáo án, quy trình, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Thực hiện công tác và học tập theo kế hoạch ngay sau kỳ nghỉ Tết, chấp hành kỷ luật lao động, kỷ luật học tập...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970