Căn cứ Thông tư liên tịch 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Căn cứ Công văn số 617/HVCTQG-VP1677 ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...

Căn cứ Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế...

Căn cứ Thông báo số 182/TB-HVCTKV I ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về Kế hoạch đào tạo...

Chuyên đề: Xây dựng mô hình nông thôn mới ở các tỉnh miền núi phía Bắc...

Ngày 27-5-2014, Trường Park Chunge Hee về Chính sách và Saemaul thuộc Đại học Yeungnam, Hàn Quốc...

Với mục đích nâng cao kỹ năng quản lý, xây dựng và soạn thảo văn bản cho cán bộ lãnh đạo quản lý...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970