Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị giảng dạy trên cơ sở kế hoạch giảng dạy hàng năm, xác định rõ khối lượng công việc

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Quy trình lựa chọn, bổ sung tài liệu tai TT. Thông tin khoa học...

Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định nhiệm vụ Thư ký khoa và Giáo vụ khoa sau đại học của các khoa thuộc Học viện Chính trị khu vực I"...

Ban hành kèm theo Quyết định này là "Quy chế Văn hóa công sở tại Học viện Chính trị khu vực I"

Đồng ý để PGS,TS Bùi Thị Thu Hà, Giảng viên chính Khoa Lịch sử Đảng được kéo dài thời gian công tác để làm chuyên môn tại Khoa Lịch sử Đảng kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 30/9/2015

Giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, giảng viên có trình độ tiến sĩ đang trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy đúng chuyên ngành tại Học viện Chính trị khu vực I.

Văn bản này quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970